• I den här handboken

  I den här handboken används de symboler som anges nedan.

  Den här symbolen ...

  Indikerar ...

  varning

  VARNING: Indikerar en säkerhetsrisk för människor.

  försiktigt

  FÖRSIKTIGT: Utrustning eller post kan skadas av en åtgärd du utför.

 • Systemet kan visa följande ikon

         Anmärkning

  Den här symbolen identifierar situationer där felaktig användning kan orsaka personskador, eller permanenta eller mycket allvarliga skador på systemet.

  Symbolen indikerar också att bruksanvisningen måste konsulteras vid den här åtgärden.

Date created:
05/13/2015 10:50:45
Last updated:
06/14/2017 13:05:36
Product(range):
Print