1. Definiera en ny postuppsättning (se Definiera postuppsättningen) eller redigera dokumentinställningarna för det befintliga jobbet.

    1. Ställ in Fackets matningsläge på Daglig post.

    2. Spara inställningarna och tryck på Nästa tills du kommer till Spara för att spara jobbet.

Date created:
07/04/2016 06:14:04
Last updated:
05/05/2017 05:03:00
Product(range):
DS-200i
Print