• Maskinen får bara servas av en behörig tekniker.
  • Vid rengöring och serviceunderhåll måste utrustningen isoleras och kopplas bort från strömkällan.
  • Maskinen är ganska tung och får endast lyftas manuellt om du är säker på att du klarar det.
  • Om ett fel inträffar med maskinen måste du omedelbart isolera och koppla bort den inkommande strömmen.
  • När maskinen transporteras måste valsar och andra lösa objekt tas bort.
  • Maskinen bör kopplas bort från matningsspänningen när den inte används.
  • Se till att utrustningen installeras, används och underhålls av utbildad och behörig personal.
  • Håll händer och löst hängande kläder borta från maskinen när den är i drift.
  • Se alltid till att maskinen står på en plan yta när den används.
  • Maskinen ska användas så som det är avsett och får inte manipuleras eller ändras eftersom det kan påverka det inbyggda säkerhetssystemet.
  • Om det yttre höljet är skadat måste det bytas ut av en behörig tekniker.
  • Se till att strömsladden förvaras på ett säkert sätt när den inte används. Om strömsladden är skadad får maskinen inte användas.

  Vid nödsituationer kan du öppna vilken lucka som helst.

Date created:
04/19/2017 06:22:01
Last updated:
05/05/2017 05:03:01
Product(range):
DS-200i
Print