1. Den här maskinen är en avancerad viknings- och kuverteringsmaskin för medelstora volymer. Tack vare den modulära konstruktionen kan upp till 8 matarenheter monteras, med upp till 11 matningsfack. Programvarustyrningen optimerar ordningen och flödet för de dokument som ska sorteras vid kuverteringshuvudet, innan de infogas i kuvertet. All vikning och justering sker automatiskt enligt de villkor som operatören programmerat in.
  2. För att säkerställa korrekt och säker användning av maskinen och dess komponenter måste du läsa och följa instruktionerna för användning samt säkerhetsföreskrifterna. Var alltid uppmärksam på alla varningar och föreskrifter som är monterade eller angivna på själva maskinen.

Date created:
06/28/2016 11:32:01
Last updated:
05/05/2017 05:02:58
Product(range):
DS-200i
Print