1. Maskinen viker formulär i C-vikning, Z-vikning, V-vikning eller dubbel framåtvikning, antingen enskilt, i fast antal eller i varierande grupper. Bilagor som inlagor, svarskuvert med mera kan läggas till. Vikta formulär och bilagor sorteras i sorteringsområdet i kuverteringshuvudet före inmatning i kuvertet. Formulär kan infogas utan att kuvertet förseglas, för efterföljande kontroll eller inbladning för hand.

  Det finns en funktion för batchbearbetning, som gör att ett förinställt antal cykler kan slutföras innan maskinen automatiskt stannar.

  Maskinen är streckkods-/2D-/OMR-kompatibel för användning med en märkesläsmatare eller tornmatare, så att en grupp med formulär kan sorteras på spåret innan vikningen. Ett antal olika streckkodsformat kan läsas.

  Maskinen består av ett antal moduler beroende på vilken version som beställts. Dessa moduler beskrivs kortfattat nedan:

  • Kuverteringshuvud – Samlar alla dokument i en ficka innan infogningen, matar kuvertet, infogar paketet och försluter fliken.
  • Mångsidig matare – Matar ut korta inlagor (kort, svarskuvert, broschyrer osv.) på spåret för senare infogning. Finns endast med enkelt matarfack. Det finns också en OMR-/streckkodsversion (endast toppläsning).
  • Flexvikare – Monteras i änden av maskinen. Viker dokument, separat eller i grupp, med hjälp en ackumulator om det krävs. Utrustad med matarkapslar, som var och en består av 2 × 500-arksfack eller 1 × 1 000-arksfack. Använder en vikmekanism med tre plattor. 2D-/BCR-/OMR-läsning är monterad som standard, men det finns ett alternativ för avläsningsfel på vissa varianter.

  Maskinen är utrustad med ett datorkontrollerat styrprogram där jobb kan programmeras och köras. Antalet jobb som kan programmeras är bara begränsat av datorns kapacitet. Inmatning sker via en pekskärm eller med tangentbord/mus.

  Daglig post har en valfri funktion på en flexvikare eller mångsidig matare. Med den kan grupper av dokument, häftade eller lösa, matas in för hand. De viks och infogas sedan i ett kuvert (endast flexvikare). Om andra fack är påfyllda kan fler formulär sorteras in.

  Det krävs ingen manuell inställning av vikplattor eller kuvertförslutaren. Dessa justeras automatiskt enligt inställningarna i det valda programmet.

  En utmatningstransportör kan specificeras, vilken kan monteras i två möjliga orienteringar.

Date created:
06/29/2016 04:02:43
Last updated:
05/05/2017 05:02:58
Product(range):
DS-200i
Print