1. Skapa ett jobb (se Skapa jobbinställningarna).

  2. Tryck på Skapa nytt i rutan för dokumentval.

  3. Definitionen för bilaga är samma som för dokument (se Skapa ett dokument).

   1. Dokument och bilagor använder samma bibliotek.

   2. Se Skapa ett dokument för resten av inställningarna.

    Bilagan är nu helt definierad och tillgänglig för användning.

   3. Bilagor kan även skapas på Menyskärmen. Proceduren är samma som för dokument (se Skapa ett dokument).

Date created:
07/04/2016 06:05:28
Last updated:
05/05/2017 05:03:00
Product(range):
DS-200i
Print