1. Detta är den skärm som visas när maskinen startas (se även Körskärmen visas).

  2. Tryck på Hjälp för att öppna dokumentet. Tryck på Fjärrassistenten för att öppna TeamViewer. Se Fjärrassistenten för ytterligare information.

    Menyerna (inklusive skärmarna Ingenjör och Admin) är bara tillgängliga om du är inloggad som Supervisor eller Ingenjör. 

  3. Köra ett befintligt jobb finns det information om hur du kör ett jobb direkt från den här skärmen.

Date created:
06/29/2016 04:07:22
Last updated:
05/05/2017 05:02:58
Product(range):
DS-200i
Print