Uživatelská příručka

Contents

 1. Nejprve si přečtěte tyto informace
  1. Bezpečnost
  2. Prohlášení o shodě (pouze pro EU)
  3. Informace o této příručce
 2. Jak tato nápověda funguje
  1. Menu nápovědy
  2. Uživatelská příručka
 3. Seznámení s obálkovacím strojem
  1. Úvod
  2. Ovládací prvky
  3. Ovládací panel
  4. Zapnutí
  5. Jak používat dotykový displej
  6. Používání webového prohlížeče
  7. Co je úloha?
  8. Seznam úloh
  9. Přehled o úlohách
  10. MaxiFeeder
  11. Instalace postranního výstupu
  12. Vysokokapacitní svislý zakládač
  13. Vypnutí systému
 4. Práce s úlohami
  1. Úvod
  2. Použití stávající úlohy
  3. Vytvoření nové úlohy
  4. Automatické úlohy
  5. Vytvoření automatické úlohy
  6. Vytvoření ruční úlohy
   1. Úvod
   2. Vytvoření ruční úlohy
   3. Nastavení pošty
    1. Obálka
    2. Hlavní dokument
    3. Zapnutí a vypnutí funkce DFC pro podavače
    4. Příloha
   4. Nastavení skládání
   5. Nastavení výstupu
   6. Změna nastavení čítačů
   7. Dokončení určení úlohy a spuštění úlohy
  7. Vytvoření testovací sady pošty
   1. Nastavení umístění adresy
   2. Nastavení polohy vkládacích prstů
   3. Ověření polohy vkládání
  8. Sady pošty
   1. Nastavení oddělování speciálních podavačů
   2. Zpracování sady pošty s obálkami BRE nebo vkládanými materiály
   3. Zpracování sad pošty pomocí funkce Denní pošta
   4. Vytvoření úlohy s vlastními obálkami
   5. Vytvoření úlohy s vlastními dokumenty
  9. Přepnutí na jiný zásobník podavače
  10. Spojení zásobníků podavačů
  11. Úpravy úlohy
  12. Uložení úlohy
  13. Odstranění nebo přesunutí přílohy
  14. Kopírování úlohy
  15. Odstranění úlohy
  16. Přejmenování úlohy
  17. Uzamčení úlohy
 5. Plnění systému
  1. Orientace dokumentu
  2. Zásobníky podavačů dokumentů
   1. Instalace zásobníků podavače dokumentů
   2. Nastavení postranních vodítek
   3. Vložení dokumentů
   4. Oddělování dokumentů
   5. maxiFeeder
    1. Nastavení postranních vodítek podavače maxiFeeder
    2. Nastavení oddělování dokumentů v podavači maxiFeeder
    3. Vložení dokumentů (maxiFeeder)
  3. Zakládání obálek
  4. Plnění nádržky tekutiny pro lepení
 6. Menu Nastavení
  1. Otevření menu Nastavení
  2. Menu Nastavení pro správce
  3. Menu Nastavení pro správce
   1. Otevření menu Nastavení pro správce
   2. Nastavení
    1. Nastavení
    2. Systémové info
    3. Přehled softwaru
    4. Licenční možnosti
    5. Přidání licencovaného doplňku
   3. Nastavení
    1. Nastavení
    2. Lokalizace
    3. Nastavení zobrazení
    4. Datum a čas
    5. Výchozí nastavení úlohy
    6. Pripojení
    7. Informace o licenci
   4. Diagnostika
    1. Diagnostika
    2. Test systému
    3. Fotobuňky vkládače
   5. Čtení
    1. Čtení
    2. Definice kódu OCR
    3. Konfigurační list BCR 1D
    4. BCR 1D
    5. Konfigurační list BCR 2D
    6. BCR 2D
    7. Poslední obrázek
   6. Historie
 7. Připojení systému k internetu
  1. Možnosti pro připojení
  2. Nastavení kabelového připojení
  3. Nastavení bezdrátového připojení
  4. Test připojení
 8. Čtení
  1. Úvod
   1. Typy kódu
   2. Obecné požadavky pro tisk kódů
  2. Popis kódů OCR
  3. Popis kódů BCR
  4. Popis kódů OMR
  5. Popis čtecího kódu Flex
  6. Vytvoření úlohy se čtením
   1. Vytvoření úlohy BCR
    1. Čtení konfiguračního listu
   2. Vytvoření úlohy OMR
   3. Vytvoření úlohy OCR
   4. Vytvoření úlohy se čtením Flex
  7. Nastavení čtení
 9. Uživatelská údržba
  1. Plán údržby
  2. Čištění a výměna kartáčků
  3. Výměna a čištění zvlhčovací látky
  4. Kalibrace fotobuněk
 10. Hledání chyby
  1. Zprávy
  2. Odstraňování zablokování
   1. Spodní dráha obálek
   2. Oblast podavače
   3. Oblast sestavování
   4. Oblast skládače
  3. Řešení problémů pro operátory
  4. Řešení problémů
 11. Specifikace
  1. Technické údaje
  2. Kapacita zásobníku a podavače
  3. Rozměry a hmotnost různých nastavení
  4. Specifikace dokumentů a vkládaných materiálů
  5. Specifikace pro obálky a sady dokumentů
  6. Technické údaje podavače maxiFeeder
  7. Specifikace vysokokapacitního svislého zakládače
 12. Terminologie
  1. Terminologie