WTS Package Tracking

 

 • More
 • FAQ

  Probleem:

  Als u scaninstellingen wijzigt op de PDA, ziet u deze wijzigingen niet nadat u de PDA opnieuw hebt opgestart


  Oplossing:

   Maak verbinding met uw PDA via SOTI en controleer of het volgende bestand bestaat:

  sdcard\honeywell\persist\devicecollection.xml

  dit bestand bevat alle Honeywell-standaardinstellingen voor het maken van scans. 

  Als u dit bestand (DeviceCollection.xml) verwijdert, is uw probleem opgelost.  Probleem:

  U kunt geen foto's nemen wanneer u de PDA gebruikt omdat er geen camerapictogram beschikbaar is op het scherm Modify (Aanpassen) of Receive (Ontvangen).

  Oplossing:

  1. U moet de velden Damages (Beschadigingen) in Admin (Beheer) activeren voor Customize Field Names (Veldnamen aanpassen) voor uw functieprofiel in de WTS-webtoepassing.

  2. U moet nu de knop Capture image (Beeld vastleggen) zien.


  Probleem:

  Als u parameters voor de taal of WiFi-verbinding hebt ingesteld, ziet u dat uw instellingen zijn verdwenen nadat de PDA opnieuw is opgestart.


  Oplossing:

   Maak verbinding met uw PDA via SOTI en controleer of het volgende bestand bestaat:

  sdcard\Honeywell\persist\deviceconfig.xml

  Dit bestand bevat alle Honeywell-standaardinstellingen. 

  Als u dit bestand (DeviceConfig.xml) verwijdert, is uw probleem opgelost.


  Vereisten:

  Besturingssysteem: Windows 7/8/8.1/10

  CPU:  2 GHZ - 32- of 64-bits

  Geheugen: minimaal 1 GB ram

  Vaste schijf: 50 MB vrije ruimte op de vaste schijf

  Functies: .NET Framework 4.0


  Chrome, Edge en Firefox worden ondersteund. Het wordt aanbevolen de laatste versie te gebruiken

  Safari en Internet Explorer worden niet ondersteund.


  Etiket afdrukken

  U moet de meest recente versie van Java Runtime downloaden om ervoor te zorgen dat het WTS-certificaat wordt geaccepteerd. Als Java niet op uw pc is geïnstalleerd, kan het etiket niet worden afgedrukt. Via het Configuratiescherm kunt u controleren of Java op uw computer is geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, kunt u Java downloaden via www.Java.com

  Zonder Java: zorg ervoor dat Subprint wordt uitgevoerd op de pc met de thermische printer.

  Zorg ervoor dat het meest recente stuurprogramma is geïnstalleerd op de etikettenprinter. Momenteel is het Zebra-apparaatstuurprogramma voor de Zebra GX420D- of GK420D-etikettenprinter beschikbaar.

  Stel de marges in op 0,00 inch en stel dezelfde breedte en hoogte in voor het etiket, bijvoorbeeld 2X2 of 4x4.

  Als u voor etiketten van 2x2 de grootte 2x2 zonder marges instelt, levert dit geen problemen op.

  Als zich problemen voordoen met het scannen van de afgedrukte barcode op het etiket, kunt u de instelling voor donker/licht voor het etiket instellen via de voorkeursinstellingen van het Z-Designer-stuurprogramma. Hoe hoger de waarde, des te donkerder de barcode wordt. Controleer of de barcode netjes wordt afgedrukt met duidelijke lijnen en witruimten.

  Weergaveproblemen

  Probleem:

  Pictogrammen voor het menu worden niet correct weergegeven.

  Oplossingen:

  1. Vernieuw de browserpagina door op Ctrl + F5 te drukken. Zo bent u er zeker van dat de meest recente stijlversie wordt weergegeven. 
  2. Wis het cachegeheugen van de browser. Via Google kunt u informatie vinden over de manier waarop u het cachegeheugen wist van de browser die u momenteel gebruikt.

  Een handheld verbinden met het netwerk

  Voor de meeste klanten vereist WTS weinig tot geen IT-resources. Soms heeft een bedrijf echter de hulp van IT-specialisten nodig voor de installatie van nieuwe hardware in een netwerk.

  MAC-adressen op elke poort van de houder met vier poorten:

  Sommige netwerken filteren op MAC-adressen om een apparaat te identificeren en de IT-organisatie moet in dat geval het MAC-adres kennen om het apparaat toegang te bieden tot hun netwerk.

  Poort 80 en poort 443 moeten voor de handhelds toegankelijk zijn om WTS toegang te bieden tot deze handhelds.

  De IT-organisatie moet toegang tot *wts.neopost.com (alle subdomeinen voor http en https) bieden.

  Active Sync Connection Settings (Instellingen voor Active Sync-verbinding)

  • Selecteer Allow USB Connections (USB-verbindingen toestaan). 
  • Selecteer Allow connections to one of the following and select DMA (Een van de volgende verbindingen toestaan en DMA selecteren).
  • Stel "This Computer is connected to: the Internet" "(Deze computer is verbonden met: internet") in.

  WTS gebruikt Java om belangrijke functies uit te voeren:

  • Etiket afdrukken 
  • Handtekening vastleggen

  Voor optimale prestaties moet Java altijd naar de meest recente versie worden bijgewerkt.

  *Ga naar Java.com om de meest recente versie van Java te downloaden

  1. Voeg wts.neopost.com of het IP-adres van WTS-P toe aan uw vertrouwde websites en zorg ervoor dat Beveiligde modus inschakelen NIET is ingeschakeld. 
  2. Als de klant Internet Explorer 10 of 11 heeft, moet de compatibiliteitsmodus zijn uitgeschakeld. Wordt Internet Explorer 9 gebruikt, dan moet de compatibiliteitsmodus zijn ingeschakeld.
  • Als zich problemen met Java voordoen, kunt u de volgende instellingen proberen om de problemen op te lossen.

  Tabblad General (Algemeen)

  1. Ga naar Settings (Instellingen). 
  2. Schakel "Keep temporary files on my computer" ("Tijdelijke bestanden op mijn computer bewaren") in en wijzig de schijfruimte in 200 MB.

  Tabblad Security (Beveiliging)

  1. Schakel de optie "Enable Java content in the browser" ("Java-inhoud inschakelen in de browser") in. 
  2. Voeg de site toe aan de lijst met uitzonderingen.

  WTS-klanten voegen het volgende toe: https://wts.neopost.com en http://wts.neopost.com

  WTS-P-klanten voegen het volgende toe: http://IP-adres (voor WTS-P-hoofdcomputer)

  Tabblad Advanced (Geavanceerd)

  1. Schuif naar beneden en schakel "Place Java icon in system tray" ("Java-pictogram in systeemvak opnemen") in. Zo kunnen klanten zien dat Java is gestart in WTS/ WTS-P en werkt.

  Instellingen toepassen

  1. Als de instellingen zijn opgegeven, selecteert u Apply (Toepassen) en OK. 
  2. Sluit de browser en open deze opnieuw.
  More FAQ's...