1. Als u de volgbundel opnieuw moet afdrukken of wilt bekijken, vindt u deze onder het pictogram Route onder Research/Report (Onderzoek/rapport) van het WTS-scherm voor de dag waarop de volgbundel is gemaakt. Er wordt geen route weergegeven als de vrachtbrief een volgbundel is.
Date created:
08/22/2018 11:00:03
Last updated:
12/03/2018 15:20:48
Product(range):
WTS Package Tracking
Print