1. Links onder de menu-items bevinden zich de gedeelten voor snel zoeken waar u op basis van volgnummers kunt zoeken naar pakketten of een lijst met ontvangen pakketen voor een bepaalde ontvanger kunt ophalen.

    Kent u een deel van de naam van een ontvanger of wilt u zoeken naar alle pakketten die zijn ontvangen voor ontvangers met de achternaam X, dan kunt u alleen de achternaam of een deel van de naam invoeren om alle ontvangen pakketten te retourneren voor alle ontvangers waarvan de naam uw opgegeven waarde bevat.

  2. Indien nodig kunt u verschillende of alle pakketten selecteren en deze allemaal tegelijk afleveren.
Date created:
07/31/2018 09:29:11
Last updated:
12/03/2018 15:21:14
Product(range):
WTS Package Tracking
Print