1. Met WTS, onze toepassing voor het volgen van pakketten, kunt u pakketten vanaf het moment van ontvangst eenvoudig volgen tot het afleveradres. Een pakket kan verschillende statussen doorlopen voordat het wordt afgeleverd bij de eindbestemming, dus het is mogelijk om verschillende acties op te geven die kunnen worden uitgevoerd op dit pakket. Als een afleveringsagent een pakket niet kan afleveren op de eindbestemming, kunt u de status van het pakket instellen op First Delivery Attempt (Eerste afleveringspoging), zodat er een bericht over deze gebeurtenis wordt gegenereerd voor de ontvanger.
    Stel dat een bepaalde afdeling is verhuist naar een ander gebouw. In dat geval kunt u een actie instellen zodat een pakket voor deze afdeling bij aankomst wordt overgebracht naar het andere gebouw. In dat geval wordt in WTS bij ontvangst van een pakket voor iemand op deze afdeling automatisch een doorstuuretiket voor deze ontvanger gegenereerd.
    U kunt de route van het pakket aanpassen door de werkstroom aan te passen op basis van de afzender, vervoerder, ontvangers, enzovoort.
Date created:
07/30/2018 16:57:04
Last updated:
12/03/2018 15:20:05
Product(range):
WTS Package Tracking
Print