• Stel dat u een lijst met beschikbare ontvangers in de WTS-database moet ophalen. Mogelijk moet u gegevens voor verschillende ontvangers wijzigen of verschillende ontvangers tegelijkertijd verwijderen. U kunt ontvangers exporteren via Admin (Beheer) > Data (Gegevens) > Export Recipient csv file (CSV-bestand met ontvangers exporteren), de benodigde wijzigingen doorvoeren en dit bestand opnieuw importeren. In dit geval moet u Erase existing recipients(s) from database first (Eerst bestaande ontvangers uit database verwijderen) en Erase existing locations from the database first (Eerst bestaande locaties uit database verwijderen) selecteren voordat u begint met importeren om verscheidene ontvangers/locaties tegelijk te verwijderen of te wijzigen.
Date created:
07/31/2018 09:41:43
Last updated:
12/03/2018 15:21:22
Product(range):
WTS Package Tracking
Print