• In deze handleiding

  In deze handleiding worden de onderstaande symbolen gebruikt.

  Dit symbool...

  Duidt het volgende aan...

  waarschuwing

  WAARSCHUWING: Een situatie die voor mensen gevaarlijk is.

  let op

  LET OP: Een handeling die u uitvoert kan een risico vormen voor de apparatuur of de post.

 • Op het systeem kan het volgende pictogram worden weergegeven

         Voorzichtig

  Met dit symbool worden situaties aangeduid waarbij onjuist gebruik van het systeem kan resulteren in persoonlijk letsel of permanente/rampzalige schade aan het systeem.

  Met dit symbool wordt ook aangegeven dat de gebruikershandleiding moet worden geraadpleegd met betrekking tot deze actie.

Date created:
05/13/2015 10:50:45
Last updated:
06/14/2017 13:05:36
Product(range):
Print