1. Waarschuwing

  • Koppel de machine los van de voeding voordat u onderhoud uitvoert.
  • Voordat u het systeem op de stroomtoevoer aansluit, moet u controleren of het systeem geschikt is voor de lokale netspanning. Raadpleeg het serieplaatje van uw systeem voor de spanningsvereisten.
 2. Voorzorgsmaatregel

  In het algemene proces van geautomatiseerde documentverwerking ontstaat er soms een ophoping van statische elektriciteit. Wij raden u daarom aan de volgende maatregelen te nemen om de neveneffecten van een eventuele electrostatische lading te beperken.

  • Zorg ervoor dat u het systeem bedient in de aanbevolen temperatuur- en luchtvochtigheidscondities.
  • Maak gebruik van antistatische matten waar nodig.
  • Maak waar nodig gebruik van een ionisator om ophoping van een statische lading te beperken in de ruimte waar het systeem zich bevindt.

  Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.

 3. Veiligheidsmaatregelen

  • Dit systeem mag alleen worden bediend door bekwaam, getraind personeel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken en letsel die het gevolg zijn van de bediening van het systeem door ongetraind personeel.
  • Beschermingskappen mogen alleen worden geopend door vakkundige personen die weten welke risico's dit met zich meebrengt.
   Om veiligheidsredenen functioneert het systeem niet wanneer de kappen zijn geopend.
  • Houd lang haar, vingers, sieraden, enzovoort uit de buurt van draaiende en bewegende delen.
  • De voedingsaansluiting moet gemakkelijk toegankelijk zijn, bij voorkeur dicht bij het systeem.
   Om veiligheidsredenen is het van essentieel belang dat het systeem is aangesloten op een geaarde contactdoos.
  • De beveiliging tegen overspanning van de apparatuur wordt mede gerealiseerd door de circuitbeveiliging van de groep (max. 20 A).
  • De volgende onderdelen moeten worden beschouwd als circuitonderbrekers:
   • Stroomstekker of koppelcontactstop.
 4. VOORZICHTIG: TWEEPOLIG/NEUTRALE ZEKERING
  (dit houdt in dat bij het doorbranden van de zekering bepaalde onderdelen van de apparatuur onder spanning blijven staan, waardoor het plegen van onderhoud tot een gevaarlijke situatie kan leiden.)

Date created:
01/08/2013 11:58:18
Last updated:
09/12/2014 13:19:55
Product(range):
DS-150, DS-180
Print