1. In deze handleiding wordt het volgende beschreven: veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van het systeem, het uitpakken van het systeem, de installatie van het volledige systeem en de stappen voor het eerste gebruik.

 2. Gebruikershandleiding

  Afhankelijk van het systeem is de gebruiksaanwijzing (elektronisch / PDF) onderdeel van de User Interface of wordt geleverd in de doos samen met het systeem.

 3. Volgens de EC-verklaring op basis van de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC) dient de gebruikershandleiding beschikbaar te zijn in de nationale taal/talen van het land waaraan het systeem wordt geleverd. Neem daarom contact op met de geautoriseerde dealer in uw land als de gebruikershandleiding niet in uw landstaal beschikbaar is.

 4. Software (indien van toepassing)

  De software die voor de leesoptie wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
 5. Symbolen

  In deze handleiding worden de onderstaande symbolen gebruikt.

  Dit symbool...

  Geeft aan...

  waarschuwing

  WAARSCHUWING: Geeft een situatie aan die voor mensen gevaarlijk is.

  let op

  LET OP: Een handeling die u uitvoert kan een risico vormen voor de apparatuur of de post.

  opmerking

  OPMERKING: Een opmerking waarmee uitleg over verschillende voorbeelden of specifieke gegevens wordt gegeven.

  tip

  TIP: Advies waarmee u tijd kunt besparen bij het verwerken van uw post.

  supervisor

  SUPERVISOR: Geeft aan dat u het menu Supervisor moet gebruiken om de procedure uit te voeren. 

Date created:
01/08/2013 11:58:18
Last updated:
09/12/2014 13:19:54
Product(range):
DS-150, DS-180
Print