1. I denne veiledningen

  Denne brukerveiledningen inneholder symbolene som er oppført nedenfor.

  Dette symbolet ...

  angir ...

  advarsel

  ADVARSEL: angir fare for personskade.

  Obs!

  OBS!: fare for skader på utstyr eller post.

 2. På systemet kan du finne følgende ikon:

         Advarsel

  Dette symbolet identifiserer situasjoner der uriktig bruk av systemet kan resultere i personskader eller permanent/fatal skade på systemet.

  Symbolet forteller dessuten at du bør se i brukerveiledningen i forbindelse med denne handlingen.

Date created:
05/13/2015 10:50:45
Last updated:
06/14/2017 13:05:36
Product(range):
Print