Brukerveiledning

DS-85

Contents

 1. Les dette først
  1. Sikkerhet
  2. Samsvarserklæring (bare EU)
  3. Om denne brukerveiledningen
 2. Bli kjent med dokumentsystemet
  1. Oversikt
  2. Operating Controls
  3. Kontrollpanel
  4. Installering av dokumentmateskuffene
  5. Installasjon av vertikal stabler med høy kapasitet (HCVS-1)
  6. Slå på
  7. Startmeny
  8. Jobbinfo
  9. Kantføringer
  10. Dokumentorientering
  11. Slik fyller du på dokumentmaterskuffen
  12. Slik legger du inn konvolutter
  13. Forsegling av konvolutter
  14. Fylle beholderen for forseglingsvæske
  15. slik slår du av systemet
 3. Alternativer
  1. MaxiFeeder
  2. Installering av MaxiFeeder
  3. Justere kantføringene på maxiFeeder
  4. Justere dokumentskiller i maxiFeeder
  5. Mating av dokumenter (MaxiFeeder)
  6. Dokumentmater med høy kapasitet (HCDF)
  7. Installering av HCDF
  8. Justering av kantføringene for HCDF
  9. Dokumentseparasjon for HCDF
  10. Innmating av dokumenter (HCDF)
  11. Transportørstabler
  12. Installasjon av sideutgangen
  13. insert'n Frank / insert'n Mail
  14. Produksjonskontroll av postdel
 4. Behandling av postsett
  1. Innledning
  2. Behandling av enkle postsett
  3. Behandling av postsett med svarkonvolutter eller innsettinger
  4. Dokumentseparasjon
  5. Justering av dokumentstopperne
  6. Behandling av Daglig post
  7. Testkjøring
  8. Justering av adresseposisjon
  9. Justering av konvoluttåpnerne
  10. Kontrollering av innsettingsposisjon
 5. Bruk av jobber
  1. Hva er en jobb
  2. Oppretting av en ny jobb
  3. Testkjøring
  4. Justering av konvoluttposisjon
  5. Slik bruker du en jobb
  6. Slik redigerer du en jobb
  7. Slik kopierer du en jobb
  8. Slik sletter du en jobb
  9. Jobbinnstillinger
  10. Konvoluttinnstillinger
  11. Dokumentinnstillinger
  12. Bretteinnstillinger
  13. Leseinnstillinger (alternativ)
  14. Innstillinger for dobbel matekontroll
  15. Jobbnavn
  16. Post-/frankeringsinnstillinger (alternativ)
  17. Innstillinger for produksjonskontroll av postdel (alternativ)
 6. Avanserte innstillinger
  1. Hva er en avansert innstilling?
  2. Slik åpner du avanserte innstillinger
  3. Endring av displayinnstillinger
  4. Visning av systeminfo og programvareversjoner
  5. Hva er lisensierte alternativer?
  6. Aktivering av alternativer
  7. Testmeny
  8. Kjøring av diagnostikk
  9. Jobbinnstillinger (administrator)
  10. Klaffelukkerforskyvning
  11. Fjerning av konvolutter
  12. Systemutmating
  13. Endring av dokumentforskyvning
  14. Endring av BRE-forskyvning
 7. Leser
  1. Innledning
  2. Speilvendt avlesing
  3. Dokumentorientering
  4. OCR-kodebeskrivelse
  5. BCR-kodebeskrivelse
  6. Slik leser du av et konfigurasjonsark (bare BCR)
  7. Kjøring av BCR-test
  8. OMR-kodebeskrivelse
  9. Kjøring av OMR-test
 8. Online-tjenester
  1. Online-tjenester
  2. Starte online-tjenester
  3. Tilkobling til serveren
  4. Loggvisning
  5. Meldingsvisning
  6. Installering av en ny jobb eller ny programvare
  7. Konfigurasjonsmenyen
  8. Endring av telefonnummer
  9. Endring av prefiks
  10. Valg av land
  11. Slik legger du inn dato og klokkeslett
  12. Aktivering/deaktivering av summetonegjenkjenning
  13. Justering av modemvolumet
 9. Driftsvedlikehold
  1. Vedlikeholdsplan
  2. Rengjøring og utskiftning av børster
  3. Rengjøring eller bytting av fuktklut
  4. Rengjøring av følerne på konvolutt- eller dokumentbanen
  5. Rengjøring av utgangsfølerne
  6. Tilbakestilling av fotocellene
 10. Feilsøking
  1. Feilmeldinger
  2. Fjerning av stopp
  3. Utgangs-, forseglings- og innsettingsområdet
  4. Konvoluttbeholder
  5. Nederste konvoluttspor
  6. PowerFold
  7. FlexFeed
  8. Sorteringsområde
  9. Feilsøking
  10. Feilsøkingstabell
 11. Spesifikasjoner
  1. Tekniske spesifikasjoner
  2. Magasin- og materkapasitet
  3. Konfigureringsdimensjoner
  4. Dokument- og innsettingsspesifikasjoner
  5. Spesifikasjoner for konvolutt- og dokumentsett
  6. maxiFeeder-spesifikasjoner
  7. Spesifikasjoner for vertikal stabler med høy kapasitet
 12. Ordforklaringer
  1. Ordforklaringer
 13. Download the PDF