1. Systemet kan utstyres med sideutgang og leveringsskuff. Sideutgangen kan monteres i stedet for standard mottaksskuff for konvolutter. Med sideutgangen er det i tillegg mulig å montere en transportør eller et frankeringssystem.
    Sideutgangen kan også brukes sammen med en leveringsskuff for å få en vertikal stabling. Leveringsskuffen leveres sammen med sideutgangen.

Date created:
10/06/2010 09:34:00
Last updated:
04/25/2013 08:14:23
Product(range):
DS-85
Print