• Støynivå:  <73 dbA (i samsvar med ISO 11202).

  Elektrisk:

    230 V AC 115 V AC 
  Frekvens  50 Hz 60 Hz
  Inngangsstrøm Konvolutteringsenhet: 1 A 2 A
    Enkeltmater: 0,5 A 1 A
    Dobbeltmater: 0,5 A 1 A
    CIS-mater: 0,5 A 1 A
    Tårnbretter: 1 A

  2 A  

  Strømkrav og spenningstoleranse:

  230 V / 50 Hz (spenningstoleranse +10 % / 10 %), 115 V / 50/60 Hz (spenningstoleranse +6 % / 10 %)

  Driftstemperatur: 

  10–40 grader C (50–104 grader F)

  Luftfuktighet under drift: 

  30–80 % relativ fuktighet

  Skjermegenskaper:

  Skjermstørrelse: 21.5”
  Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, full HD
  Skjermteknologi: Berøringsskjerm, fullfarge

  Behandlingshastighet:

  Maskin
  DS-180i 4500 fylte konvolutter per time.
  DS-180i Prod. Pack. 5500 fylte konvolutter per time.
 • Dimensjoner og vekt

  Modul Dybde (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) Vekt (kg)
  Konvoluttering enheten (unntatt skjerm) 471 1063 612 80
  Konvoluttering enheten (skjermen inkludert) 525 - 812 -
  Enkeltmater
  471 408 514 28
  Lesemater 471 408 554 34
  Doppeltmater 471 408 695 43
  Materbretter 471 408 710 45
  Tårnbretter 471 875 917 92
 • Omgivelseslys:

  Selv om maskinen kan kjøre i sollys, er den ikke laget for bruk i direkte sollys eller der hvor den blir utsatt for sollys gjennom vinduer eller takvinduer. De lysfølsomme følerne kan bli påvirket under slike forhold. Vi anbefaler derfor at:

  1. maskinen plasseres borte fra direkte sollys 
  2. maskinen beskyttes mot direkte sollys ved hjelp av persienner eller lignende innretninger

  Hvis maskinen må plasseres på et sted hvor den blir utsatt for direkte sollys, bør du kontakte vår avdeling for teknisk støtte, som kan gi råd om bruk av blokkerende materiale på innsiden av Perspex-dekselet når det er nødvendig.

 • Note

  1. Alt papir må få tid til å akklimatisere seg nær maskinen i minst 24 timer før bruk for å hindre rask absorbering av fukt i materialet eller kondensdannelse i maskinen. Hvis materialet ikke får akklimatisert seg, kan det føre til gjenliming av konvolutter eller på annen måte redusere maskinens ytelse.
  2. Maskinen vil fungere ved luftfuktighet under 30 % relativ fuktighet, men det kan bli dannet mye statisk elektrisitet, noe som kan svekke maskinens ytelse.
  3. Maskinen vil fungere ved luftfuktighet over 80 % relativ fuktighet, men absorbering av fukt i materialet kan svekke maskinens ytelse.
  4. Maskinen må ikke under noen omstendigheter utsettes for kondens.
  5. Maskinen vil fungere ved temperaturer over 28 grader C (82 grader F) og under 18 grader C (64 grader F). Temperaturer utenfor disse grensene kan likevel redusere maskinens ytelse.
  6. Materiale som kommer direkte fra laserskrivere, kan ha mer statisk elektrisitet, noe som kan føre til at materiale lettere fester seg til hverandre. Hvis det forekommer dobbeltmating, kan det være nødvendig med Hi-Grip-separatorer – kontakt IPSS-avdelingen.

Date created:
03/18/2013 04:14:34
Last updated:
11/02/2017 11:53:54
Product(range):
Print