• Hver bruker tildeles ett av 4 nivåer av brukerrettigheter. Disse er beskrevet nedenfor:

  Rettigheter
  Operatør Avansert
  operatør 
  Tekniker Administrator 
  Bytte jobber  Y Y
  Kjøre maskinen 
  Programmere jobber med
  veiviser 
  Legge til elementer i biblioteker
  fra veiviser 
  Legge til elementer i
  biblioteker fra
  ekstern veiviser 
  Finjustering av mekanikk
   

  Finjustering av dokument
  Åpne servicemeny 
  Åpne administratormeny 
   Avslåing av PC ved avslutning?N        NYY
 • I tillegg kan administrator angi et systemsikkerhetsnivå. Dette er nivået hvor en bruker ikke behøver å oppgi et passord for å utføre visse handlinger. Alle brukerrettigheter som er nødvendige over dette nivået, vil kreve at brukeren logger seg på med passord.

  Nivå  Operatørens faktiske rolle
   
  Beskrivelse Ved oppstart 
  Lavt (standard) Minst sikkert Avansert operatør Operatøren kan kjøre/redigere/
  opprette jobber, men kan ikke åpne
  hovedmenyen. 
  Jobb-skjermbildet
  vises 
  Middels 

  Mer sikkert

  Standard operatør

  Operatøren kan bare kjøre jobber.

  Jobb-skjermbildet vises

   
  Høy Mest sikkert Ingen Operatøren har ikke tilgang
  til systemet. Alle brukere
  må logge seg på. 
  Bruker-skjermbildet
  vises 
Date created:
03/18/2013 03:08:15
Last updated:
11/02/2017 11:53:55
Product(range):
Print