• Beriktigelse

  Denne veiledningen er publisert uten noen form for garanti. Forbedringer og endringer i den elektroniske veiledningen som er nødvendige på grunn av typografiske feil, unøyaktigheter i nåværende informasjon eller forbedringer i programmer og/eller utstyr, kan foretas når som helst og uten varsel. Slike endringer vil imidlertid bli innarbeidet i nye utgaver av PDF-veiledningen (hvis aktuelt).

 • Symboler

  Denne brukerveiledningen inneholder symbolene som er oppført nedenfor.

  Dette symbolet ...

  Angir ...

  advarsel

  ADVARSEL: angir fare for personskader.

  Obs!

  OBS!: fare for skader på utstyr eller post.

  merk

  MERK: en merknad som forklarer ulike situasjoner eller spesifikasjoner.

  tips

  TIPS: et råd som hjelper deg å spare tid når du behandler posten.

  administrator

  ADMINISTRATOR: angir at du må bruke administratormenyen for å utføre prosedyren. 

 • Språk

  Innenfor EU må brukerveiledningen må være tilgjengelig på det offisielle språket i det landet der systemet leveres. Hvis brukerveiledningen ikke er tilgjengelig på norsk, må du derfor kontakte en godkjent leverandør.

 • Programvare

  Programvaren som brukes for lesealternativet, er basert delvis på arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen.
Date created:
05/16/2013 00:52:48
Last updated:
11/02/2017 11:53:53
Product(range):
Print