1. Fuktesystemet blir forsynt med forseglingsvæske:

  • En 10-liters flaske med væske er plassert på stativet, og tanken fylles automatisk opp ved hjelp av en pumpe.

  Fuktkluten bør rengjøres regelmessig.
  Åpne sidedekselet, og trekk ut fuktertanken ved å løfte den blå tappen litt oppover og trekke ut tanken. Plasser et stykke med absorberende materiale under tømmeslangen for å fange opp eventuelt drypp.

  Tørk av eventuelle gummirester med en fuktet lofri klut eller stiv børste. Hvis fukterkluten er svært slitt og ikke fukter konvoluttklaffene ordentlig, må den byttes ut.

 2. Bytte jerrykannen

  Systemet bruker en 10-liters jerrykanne med forseglingsvæske for konvolutter som er plassert i stativet under konvolutteringsenheten. Når flasken er tom for væske, åpner du døren og tar ut jerrykannen. Skru av toppen, og trekk ut røret. Sett toppen på plass på den nye jerrykannen, og plasser den i stativet.

Date created:
10/02/2014 10:59:00
Last updated:
11/02/2017 11:53:51
Product(range):
Print