• Rengjør alle papirtransportvalser med vann eller anbefalt rensevæske etter instruksjoner fra serviceteknikeren.
    • Rengjør alle følere ved hjelp av godkjente trykkluftrensere (eventuelt både sender og mottaker. Se nedenfor).
    • Rengjør alle deksler og berøringsskjermen.
Date created:
03/18/2013 04:09:00
Last updated:
11/02/2017 11:53:51
Product(range):
Print