1. De optiske følerne består av to deler: sender og mottaker. Disse kan bli dekket til av papirstøv og bør rengjøres regelmessig med en ikke-brennbar trykkluftrenser (delenr. 9103707C). Begge halvdeler må rengjøres.

    Denne delen beskriver hvor følerne er plassert. For de fleste følerne angir en indikatorpil hvor strålen fra trykkluftrenseren skal rettes. For noen følere vil en festeforing være synlig ved siden av linsen: sørg for at du sprayer mot linsen og ikke mot foringen.

Date created:
08/02/2017 10:04:06
Last updated:
11/30/2017 09:26:52
Product(range):
DS-180i
Print