Tårnbretteren kan være utstyrt med magasin på 500 eller 1000 ark. I eksempelet nedenfor brukes det 1 magasin med 500 ark og 1 magasin med 1000 ark.
 1.  

  1. Ved magasiner med 500 ark løsner du den svarte håndskruen ved siden av kantføringene (se pilen) og justerer kantføringene slik at det blir 1 til 1,5 mm klaring på hver side.

   1. Ved magasin med 1000 ark trykker du skuffen nedover for å senke den. Løsne den svarte håndskruen over magasinet (se pilen), og juster kantføringene slik at det blir 1 til 1,5 mm klaring på hver side. Skuffen vil automatisk heve seg når maskinen startes.

  2. Stram til håndskruene.

 2. Sortering

  1. Hev oppsamlertoppen slik at den låses på plass, og plasser et papir mellom kantføringene.

   1. Hvis tårnbretteren er utstyrt med en valgfri oppsamler, må kantføringene justeres slik at de passer til papiret. Bruk de eksisterende størrelsesmerkene til å stille inn papirbredden.

  2. Løsne den svarte håndskruen ved siden av kantføringene (se pilen) og justerer kantføringene slik at det blir 1 til 1,5 mm klaring på hver side.

  3. Trekk ut håndtaket i enden (se pilen) for å senke oppsamlertoppen.

 3. Justere separatoren

  1. Separatoren hindrer at det blir matet mer enn ett dokument om gangen.

  2. Åpne sidedekselet på operatørsiden, og vri hjulet i ønsket retning for å åpne eller lukke åpningen. Merkene ved siden av hjulet angir hvilken retning hjulet skal dreies i.

   1.  
  3. Du angir separatoråpningen ved å tømme magasinet, legge et skjema i åpningen og dreie på hjulet helt til separatoren nesten griper tak i skjemaet når du trekker det ut.

Date created:
11/15/2013 08:54:22
Last updated:
11/02/2017 11:53:52
Product(range):
Print