1. Juster kantføringene slik at det blir 1 til 1,5 mm klaring på hver side av vedlegget.

   1.  
  2. Trekk tilbake vektvalsene, og legg i dokumentsettet slik at dokumentsettets forkant berører matevalsene. Skyv vektvalsen forover slik at den støtter pakken.

   1. Illustrasjonen viser en dobbeltmater. Enkeltmateren ligner, men har bare ett magasin.

 1. Justere separatoren; separatoren hindrer at det blir matet mer enn ett vedlegg om gangen.

  1. Mater: Materseparatoren har 4 innstillinger, merket A til D på skyveinnstillingen, eller A–C for dobbeltmatere. Før du kjører jobben, må du stille inn åpningen slik at den passer til tykkelsen på materialet som skal behandles. Dette hindrer at mer enn ett element blir matet om gangen. Merk deg at det finnes en mellominnstilling mellom hver merket posisjon, som du kan bruke til finjustering.

   1. Innstillingsposisjoner for separatoråpning
    A = 0 til 0,75 mm
    B = 0,75 til 1,5 mm
    C = 1,5 til 2,5 mm
    D = 2,5 til 4,0 mm
    (A–C kun på dobbeltmater)

   2. De fleste jobbene bruker posisjon A. Hvis du bruker feil innstilling, vil det bli vist en feilmelding på kontrollpanelet.

   3. Ved problemvedlegg kan du bytte ut matevalsene med valgfrie alternativer.

  2.  Materbretter: Du øker separatoråpningen ved å dreie justeringshjulet nedover (med klokken). Drei hjulet den andre veien for å minske åpningen.

Date created:
11/15/2013 08:16:53
Last updated:
11/02/2017 11:53:52
Product(range):
Print