1. Hvis en leveringsskuff brukes til utmatede konvolutter, bør den justeres slik at den passer til de utmatede konvoluttene.

    1. Løsne håndtak under kantføringene, og juster til 2 mm klaring på hver side. Skru fast håndtakene.

    2. Løft og dra bakre stopp, og juster for å slik at den passer til retur av utmatede konvolutter.

Date created:
11/17/2013 14:41:50
Last updated:
11/02/2017 11:53:52
Product(range):
Print