Utmatingsinnstillingene i jobben kontrollerer hvordan INF utmatingssortereren brukes. Innstillingene defineres når jobben opprettes, eller de kan legges til eller endres senere ved å redigere jobben.

Utmatingsinnstillinger blir beskrevet nedenfor og antar at konvolutten, dokumentet og vedleggene allerede er konfigurert.

 1. Se også kapittelet "Opprette en jobb" for fullstendige opplysninger om oppretting/redigering av en jobb.

  1. Velg Innstillinger for Usortert post i skjermbildet Utmatingsinnstillinger.
  2. Angi Partibehandling om nødvendig til Parti på, og angi ønsket antall i Partikvantum.
   1. Angi Partimodus på følgende måte:
    • Utskill og fortsett: Maskinen vil stoppe midlertidig i den angitte pausetiden og deretter fortsette.
     Merk: transportøren vil fortsette å kjøre i pausetiden.
    • Behandle parti og stopp: Maskinen vil stoppe og deretter fortsette når du trykker på Kjør-knappen.
    Velg Konvoluttantall under Partikontroll som er det eneste tilgjengelige alternativet.

    Angi Pausetid ved fullført parti som beskrevet i Utskill og fortsett ovenfor.

    Når du har fullført innstillingene, trykker du på Lagre-knappen. 

  3. Dersom det er påmontert en transportør, velger du Transp.innst. for å justere joggefunksjonen på følgende måte:
   • Justering av enkeltjogging: Justerer standard joggetrinn (avstand) mellom postdeler. Merk deg at trinnene er uten enheter.
   • Joggetrinn ved fullført parti: Justerer avstanden før maskinen utfører handlingen som er beskrevet i Partimodus.
   • Joggetrinn ved OMR-lesing: Justerer avstanden som oppstår etter at joggemerket er lest.
   • Joggetrinn før auto slutt: Justerer avstanden før maskinen automatisk avslutter.
   Når du har fullført innstillingene, trykker du på Lagre-knappen.
Utmatingsinnstillinger for usortert post er nå fullført. Hvis du bruker postsortering, se Postsortering.
Date created:
04/07/2017 15:42:32
Last updated:
11/22/2017 15:58:33
Product(range):
Print