Med Utgangsplassering kan du bestemme hvilken utgang hver postsortering skal dirigeres til.

  1. Innstillingene kan være forskjellige fra de som vises her, avhengig av maskinen som er montert.

    1. Velg Utgangsplassering-knappen i skjermbildet Utmatingsinnst..
    2. Hvis du vil endre en postsortering (eller usortert post) fra én utgang til en annen, velger du den, og deretter velger du den nye posisjonen. Hvis du vil tilbakestille endringene i standardposisjonen, velger du Autoplasser postsorteringer.

Utmatingsinnstillinger er nå fullført.

Date created:
04/07/2017 15:43:23
Last updated:
11/22/2017 15:58:32
Product(range):
Print