• Hvis driftsproblemer ikke kan løses ved å bruke denne veiledningen, må du kontakte den tekniske avdelingen for å få mer hjelp.

  PROBLEM FORESLÅTT ÅRSAK OG LØSNING
  1. Konvolutter ikke frankering. 1. Kontroller at Frankeringsmaskinkontroll er satt til Frankeringsmaskin og at en frankeringsjobb er valgt. (Frankering).
  2. INF transportøren beveger seg ikke. 2. Kontroller at DIN-ledningen er riktig koblet til konvolutteringsmaskinen.
  3. Konvolutter som ikke kommer i kontakt med datosideføreren og som ikke snur seg når de skal. 3. Perspex-bakstopp er angitt for langt borte for å kunne tillate tilstrekkelig "tilbakesprett" (justeringer av INF-transportør).
  4. Konvoluttene snur ikke korrekt. 4. a) Kontroller at justerbart panel senkes når konvolutter skal snus (justeringer av INF-transportør).

      b) Rengjør overflaten til transportørbeltet (Rengjøre transportørbeltet).

  5. Konvolutter kommer ut i feil utgang. 5. Kontroller at utgangen er tildelt riktig i Utgangsplassering.
  6. Konvolutter med uventede sorteringskriterier kommer ut. 6. Kontroller at Prioritet er riktig angitt i dialogboksen Rediger – Sorteringsinnstillinger (Postsortering).
  7. Konvoluttene forlater ikke sortereren på riktig måte. 7. Rengjør overflaten til transportørbeltet (Rengjøre transportørbeltet).
Date created:
04/07/2017 15:47:34
Last updated:
11/22/2017 15:58:44
Product(range):
Print