1. Det kan forekomme flekker og tilsmussing av transportøren på INF-transportøren når den er brukt en stund. Hvis du vil rengjøre beltene, er det vanligvis nok med en lofri klut fuktet med vann. For mer gjenstridig tilsmussing kan det også brukes et skumbasert middel for overflatevask.

  2. Ikke bruk kraftige, spribaserte rengjøringsmidler for å unngå ødelegging av beltene.

Date created:
04/07/2017 15:45:12
Last updated:
11/22/2017 15:58:38
Product(range):
Print