1. Alle skjermbildene for opprettelse av jobb kan redigeres ved å trykke på Rediger for den valgte jobben i Jobb-skjermbildet. Vær oppmerksom på at Lagre-knappen vil bli aktivert på hvert skjermbilde.

  1. Trykk på tastaturikonet for å vise skjermtastaturet.
  2. Angi et navn på jobben ved hjelp av skjermtastaturet eller standardtastaturet.

  3. Gjenta trinnene 1 og 2 for å lage en kort beskrivelse av jobben. Dette er beskrivelsen som vil bli vist i jobblisten når maskinen startes.

  4. Angi Jobbnummers kontrollmodus. Alternativene er Autogenerert, Manuell innlegging (intern eller ekstern), Les fra primær, Les ved utmating, Eksternt tilført.

  5. Angi et Jobbnummer hvis modus for manuell åpningskontroll blir brukt. Deaktivert for alle andre moduser.

  6. Angi AIMS-modusen. Alternativene er Av, Statistikk, Revisjon, Verifisering, Oppslag (FBM).

  7. Angi modusen for datalogging. Alternativene er Av, Standard, Kompatibel med AIMS-statistikk.

   1. Se også brukerveiledningen for AIMS for fullstendige opplysninger.

Du har nå opprettet en ny jobb, som vil bli vist i jobblisten.
Date created:
03/18/2013 03:46:54
Last updated:
11/22/2017 15:58:02
Product(range):
Print