1. Sett innstillingene for Partibehandling. Som standard er Partibehandling satt til av.

  2. Angi Partibehandling om nødvendig til Parti på, og angi ønsket antall i Partikvantum.

   Angi Partimodus på følgende måte:

   1. Utskill og fortsett: Maskinen vil stoppe midlertidig i den angitte pausetiden og deretter fortsette.

   2. Transportøren vil fortsette å kjøre i pausetiden.

   3. Behandle parti og stopp: Maskinen vil stoppe og deretter fortsette når du trykker på Kjør-knappen.

    Velg Konvoluttantall under Partikontroll, som er det eneste tilgjengelige alternativet.

    Angi Pausetid ved fullført parti som beskrevet i Utskill og fortsett ovenfor.

  3. Dersom det er påmontert en transportør, velger du Transp.innst. for å justere joggefunksjonen på følgende måte:

   • Justering av enkeltjogging: Justerer standard joggetrinn (avstand) mellom postdeler. Merk deg at trinnene er uten enheter. 
   • Joggetrinn ved fullført parti: Justerer avstanden før maskinen utfører handlingen som er beskrevet i Partimodus. 
   • Joggetrinn ved OMR-lesing: Justerer avstanden som oppstår etter at joggemerket er lest. 
   • Joggetrinn før auto slutt: Justerer avstanden før maskinen automatisk avslutter.

Utmatingsinnstillinger er nå fullført. Hvis du bruker Postsortering eller Frankering, se Postsortering og Frankering

Trykk på Neste og skjermbildet vil vise at dette nå er merket av. Du kan nå lagre jobben.

Date created:
03/18/2013 03:42:35
Last updated:
11/22/2017 15:58:01
Product(range):
Print