1. Trykk på Ny-knappen i Jobb-skjermbildet.
      1. Du må nå angi innstillinger for postsettet (konvolutt, dokumenter og vedlegg). Dette er beskrevet på neste side.
Date created:
11/18/2015 15:58:23
Last updated:
06/13/2017 11:53:27
Product(range):
Print