Skal et dokument bli vist i dokumentbiblioteket, må det først bli opprettet.
  1. Begynn å opprette en jobb (se Opprette jobbinnstillinger).

  2. På det punktet hvor du må velge et dokument, trykker du på Ny-knappen.
  3. Angi et navn på dokumentet: trykk på skjermtastaturikonet, og angi navnet ved hjelp av skjermtastaturet eller standardtastaturet.

   Velg en type, størrelse og retning for skjemaet. Standard bredde og høyde for den typen vil deretter bli vist. Hvis du vil justere størrelsen, vil skjematypen bli endret til Egendefinert. Endre tykkelsen ved tykke dokumenter, f.eks. hefter.

   Hvis du ønsker å gjøre ytterligere justeringer eller velge en lesedefinisjon, trykker du på Rediger avansert-knappen.

  4. Velg adresseposisjonen. Standard er Topp; angi Midt, Bunn eller Ingen etter behov.

   1. Angi om dokumentet skal brettes (et hefte skal f.eks. ikke brettes), samt dokumentets tykkelse og vekt. Merk deg at dette er dokumentets faktiske vekt, ikke papirvekten.

    Tykkelse gjelder i større grad hefter. Hvis du ikke angir noen verdi, vil maskinen automatisk gå ut fra det brukes papir på 80 gsm.

    Hvis dokumentet bruker en OMR- eller strekkodeetikett, velger du lesedefinisjon.

   2. Denne anskaffes som et alternativ under lisens og må allerede befinne seg på maskinen.

   3.   

   4. Hvis dokumentet ikke bruker en OMR- eller strekkodeetikett, trykker du på Lagre-knappen. Hvis det gjør det, fortsetter du som anvist nedenfor.
  5. Trykk på Område av interesse-knappen for å angi etikettens plassering.

   Angi Manuell for Gjenkjenningsmodus kun dersom det er helt nødvendig.
   Når du velger Auto, vil etikettens plassering automatisk bli gjenkjent. Hvis det brukes flere etiketter, vil det bli åpnet en dialogboks når jobben kjøres, hvor operatøren kan velge den ønskede etiketten.

  6. Angi etikettens plassering, og velg om det skal brukes kantregistrering – som registrerer kanten på papiret, og som normalt bør være .
   Slå av dersom farget papir eller papir med tett trykk gir ukorrekte avlesinger: Maskinen vil da bruke standardmålene for etikettplassering.

   Trykk på Lagre-knappen når du er ferdig.

Dokumentet er nå ferdig definert og tilgjengelig for bruk.
Date created:
03/18/2013 03:49:09
Last updated:
11/02/2017 11:53:56
Product(range):
Print