1. Dette er skjermbildet du vil se når du har valgt en eksisterende jobb i Jobb-menyen.

  1. Jobb-skjermbilde
  2. Meny-skjermbilde
  3. Elektronisk hjelp
  4. Brukermeny
  5. Slå av IMOS *
  6. Indikatorer for å legge i papir
  7. Hastighetskontroller og -indikator
  8. Tellerinnstillinger
  9. Enkelsyklus
  10. Auto slutt
  11. Pause
  12. Kjør
 2. * Denne knappen avslutter IMOS-driftsprogramvaren – den slår ikke av maskinen.

  Hvis du vil endre gjeldende bruker eller jobb, klikker du på knappene. Det kommer opp en liste med alle brukere eller jobber som er opprettet, og du kan velge en av dem. Merk av skifte av bruker vil kreve passordgodkjenning. Hvis du vil vise og justere innstillingene for konvoluttering og dokumentbehandling, klikker du på den aktuelle delen av maskinillustrasjonen (se sidene nedenfor for detaljer).

  Viktig: Du må være logget på som administrator for å endre gjeldende bruker eller jobb.

Date created:
03/18/2013 02:29:08
Last updated:
11/22/2017 15:57:44
Product(range):
Print