1. Dette gjør at du kan gjøre forskjellige justeringer før du starter jobben, for å minimere konvolutteringskrasjer.

    1. Trykk på knappen Enkelsyklus  for å åpne følgende alternativer:

      1. Se neste side for å få en forklaring på hver knapp.

Date created:
06/29/2016 04:08:55
Last updated:
11/22/2017 15:57:44
Product(range):
Print