1. Ekstern assistent gjør det mulig for en IPSS-tekniker å få ekstern tilgang til PC-en ved hjelp av TeamViewer. Dette kan være nyttig ved feilsøking av problemer.

    Hvis du vil bruke Ekstern assistent, kontakter du en tekniker i IPSS-avdelingen og starter deretter Ekstern assistent fra Hjelp-rullegardinlisten.

  2. Dette starter TeamViewer og viser en ID og et passord.

  3. Formidle ID-en og passordet til teknikeren, slik at det blir opprettet forbindelse mellom dere. Teknikeren vil ta kontroll over PC-en på maskinen for å utføre feilsøking.

    Du kan avslutte Team Viewer-økten ved å lukke appen.

Date created:
04/21/2017 06:46:42
Last updated:
11/22/2017 15:57:52
Product(range):
Print