1. Når du har trykket på Ved utgang, vil det første settet bli behandlet, og maskinen vil stoppe for at du om nødvendig skal kunne justere adressens vertikale plassering.

    1. Fjern den fylte konvolutten, og juster etter behov som vist nedenfor:

Date created:
06/29/2016 04:10:06
Last updated:
11/22/2017 15:57:45
Product(range):
Print