1. Hvilke alternativene for fininnstilling som er tilgjengelige, avhenger av om det er montert en mater eller tårnbretter. Vær også oppmerksom på at hvilke innstillinger som vil være tilgjengelige, avhenger av brukerrettigheter (se Brukerrettigheter).

 2. Alle finjusteringer gjeldende kun den gjeldende jobben og vil ikke påvirke noen andre jobber

 3. Finjustering av enhet

  1. Velg dokument- eller konvolutteringsikonet på maskinillustrasjonen i Kjør-skjermbildet for å vise finjusteringsskjermbildet for enheten.

   1. Du kan endre:

    • Matekontrollmodus: Hvis Av, vil enheten bli deaktivert til du aktiverer den på nytt.

    • Registrering av doble: Slå Av hvis det brukes hefter/tykke dokumentsett (kun Flex-falser). Hvis , velger du Optisk, Mekanisk eller Auto.

    • Følsomhet optisk reg. av doble: (bare Optisk). Lav er mer tolerant ved utskrift med høy kontrast.

    Bare for leseenheter
    • Tb.st. sekv.telling: Hvis det brukes sekvens-OMR-merker og jobben blir avbrutt, kan du velge å tilbakestille sekvensen.

    • Kalibrer leser: Følg anvisningene på skjermen for å kalibrere CIS-leseren.

    • CIS-leserdiagnostikk: Viser etiketten til alle dokumentene i gruppen (opptil 10), slik CIS-leseren ser den. Bekrefter for eksempel hele etiketten har blitt lest, eller ved sammenligning av bildene. Kontakt IPSS-avdelingen for ytterligere diagnostikkalternativer.

 

Date created:
03/18/2013 02:57:22
Last updated:
11/22/2017 15:57:51
Product(range):
Print