Brukerveiledning

Contents

 1. Les dette først
  1. Sikkerhet
  2. Samsvarserklæring (bare EU)
  3. Om denne brukerveiledningen
 2. Innledning
  1. Innledning
   1. Innledning
 3. Beskrivelse av maskinen
  1. Driftsbeskrivelse
  2. Identifikasjon av deler
  3. Slå på maskinen
 4. Kontrollpanel
  1. Jobb-skjermbildet.
  2. Kjør-skjermbildet
   1. Kjør-skjermbildet
   2. Teste postsettet
   3. Ved utgang
   4. Fingersekvens
   5. Konvoluttstopposisjon
   6. Fingerjust.
   7. Tellerinnstillinger
   8. Konvolutteringsenhet
   9. Justere innstillinger for dokumentenhet
   10. Fjernassistent
  3. Meny-skjermbildet
 5. Kjøre en eksisterende jobb
  1. Kjøre en eksisterende jobb
 6. Bytte bruker
  1. Bytte bruker
  2. Brukerrettigheter
 7. Opprette en jobb
  1. Opprette en jobb
  2. Opprette jobbinnstillinger
   1. Opprette jobbinnstillinger
   2. Angi innstillinger for postsettet
   3. Defining the document placement settings
   4. Angi brett
   5. Angi utmatingsinnstillinger
   6. Lagre jobben
  3. Opprette en konvolutt
  4. Opprette et dokument
  5. Opprette et vedlegg
 8. Legge i papirmagasiner
  1. Legge i konvoluttmagasinet
  2. Legge i matemagasinet
  3. Legge i tårnbrettermagasin
  4. Daglig post – tårnfalser
   1. Daily Mail tower Folder
   2. Bruke daglig post
  5. Justere leveringsskuffer
 9. Operator Maintenance
  1. Generelle rengjøring
  2. Cleaning the Sensors
   1. Rengjøre følere
   2. Rengjøre følere til hver modul
  3. Fjerne tilstoppet papir
  4. Vedlikeholde fuktesystemet
 10. Tekniske spesifikasjoner
  1. Konvolutteringsenhet
  2. Tårnbretter
  3. Vedleggsmater (enkeltmater, dobbeltmater, lesemater)
  4. Materbretter
  5. Mekaniske og elektrisk
 11. Glossary of terms
  1. Ordliste
 12. INF-utgangstransportør – vedlegg
  1. Innledning
   1. Innledning
  2. Beskrivelse av maskinen
   1. Maskinalternativer
   2. Beskrivelse av INF transportør
   3. Layoutkonfigurasjoner
  3. Konfigurasjon av maskinen
   1. Justeringer av INF transportør
   2. Sortere justeringer
  4. Bruke maskinen i IMOS
   1. Bruke maskinen i IMOS
   2. Postsortering
   3. Utgangsplassering
   4. Utmatingsinnstillinger
   5. Frankering
  5. Driftsvedlikehold
   1. Rengjøre følere
   2. INF-transportørsfølere
   3. Rengjøre transportørbeltet
  6. Tekniske spesifikasjoner
   1. Physical sizes
   2. Electrical
  7. Feilsøkingsveiledning
   1. Feilsøkingsveiledning