• Ez egy A osztályba tartozó termék. Otthoni környezetben ez a termék rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználónak megfelelő óvintézkedéseket kell tennie.

  • Megjegyzés: a berendezés vizsgálata megtörtént az A osztályú eszközökre vonatkozó FCC-szabályok 15. része alapján, és e szerint a vizsgált paraméterek a megfelelő határok között voltak. Ezeknek a határoknak a megadása úgy történt, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen akkor, ha a berendezés üzleti környezetben üzemel. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hozhat létre, használhat és sugározhat, és ha a telepítése nem e szerint a felhasználói kézikönyv szerint történik, akkor káros hatással lehet a rádiókommunikációra. Valószínű, hogy a berendezés lakókörnyezetben való üzemeltetése esetén káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségére kell gondoskodnia az interferencia megszüntetéséről.

Date created:
01/09/2013 14:39:38
Last updated:
07/20/2015 14:26:56
Product(range):
DS-150, DS-180
Print