• I denne vejledning

  Denne vejledning bruger de symboler, der er angivet nedenfor.

  Dette symbol...

  Indikerer...

  advarsel

  ADVARSEL: Angiver en personlige sikkerhedsrisiko.

  forsigtig

  FORSIGTIG: Der kan opstå en risiko for beskadiget udstyr eller post pga. en handling, du muligvis udfører.

 • På systemet finder du muligvis dette følgende ikon

         Forsigtig

  Dette symbol identificerer situationer, hvor forkert brug af systemet kan resultere i personskade eller permanente/uoprettelige skader på systemet.

  Dette symbol angiver også, at brugervejledningen skal konsulteres i forbindelse med denne handling.

Date created:
05/13/2015 10:50:45
Last updated:
06/14/2017 13:05:36
Product(range):
Print