• V této příručce

  V této příručce jsou používány níže uvedené symboly.

  Tento symbol…

  Označuje…

  Varování

  VAROVÁNÍ: Upozorňuje na riziko poranění osob.

  Pozor

  POZOR: Akce provedená operátorem může poškodit zařízení nebo poštu.

 • Na systému se může nacházet tato ikona

         Upozornění

  Tento symbol označuje situace, ve kterých může nesprávné použití systému způsobit zranění osob nebo trvalé či závažné poškození systému.

  Tento symbol rovněž vyžaduje, abyste vyhledali pokyny k příslušné akci v Uživatelské příručce.

Date created:
05/13/2015 10:50:45
Last updated:
06/14/2017 13:05:36
Product(range):
Print