Chcete-li použít stávající úlohu:


  1. Otevřete seznam úloh.

  2. Klepněte na ikonu úlohy, kterou chcete použít.

  3. Naplňte podavače podle informací na displeji.

  4. Klepnutím na tlačítko [1x] vytvořte ukázkovou sadu pošty (viz část Ukázková sada pošty).
  5. Vyberte pro ukázkovou sadu pošty výstup.

  6. Zkontrolujte ukázkovou sadu pošty.

  7. Pokud je ukázková sada pošty v pořádku: Klepněte na tlačítko [Start].

   Pokud ukázková sada pošty není v pořádku: Upravte umístění adresy nebo stoppozici obálky nebo zkontrolujte a znovu upravte nastavení úlohy.

   1. Tip

    V případě potřeby nastavte čítače klepnutím na tlačítko čítače. Viz část Nastavení čítačů.

  8. Spusťte úlohu klepnutím na tlačítko [Start].

  9. Stisknutím tlačítka [Zastavit] úlohu dokončete.

  10. Klepnutím na položku [Seznam úloh] se vrátíte do seznamu úloh.

Date created:
01/08/2013 14:19:31
Last updated:
11/27/2017 03:36:08
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print