Když vytvoříte novou úlohu nebo nějakou úlohu upravíte, uložte ji podle následujících pokynů:

  1. Po dokončení určení úlohy klepněte na tlačítko [Uložit].

  2. Zadejte název úlohy.

  3. Je-li třeba, přidejte k úloze popis. Popis se zobrazuje v seznamu úloh.

   1.  

  4. Klepnutím na tlačítko [OK] úlohu uložte.

Úloha bude přidána do seznamu úloh.
Date created:
01/08/2013 14:19:31
Last updated:
11/27/2017 03:36:11
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print