Při vytváření automatické úlohy postupujte podle následujících pokynů:

  1. V menu Seznam úloh klepněte na tlačítko [Nová úloha].

  2. Spusťte automatickou úlohu klepnutím na položku [Automatické].

  3. Naplňte podavač obálek, vložte dokumenty a klepnutím na tlačítko [1x] vytvořte ukázkovou sadu pošty.
  4. Ověřte správnost umístění adresy a stoppozice obálky. Pokud je nastavení nesprávné, upravte umístění adresystoppozici obálky.

  5. V případě potřeby klepněte na symbol čítače a nastavte čítače. Viz část Nastavení čítačů.

  6. Spusťte úlohu klepnutím na tlačítko [Start].

  7. Úlohu dokončete klepnutím na možnost [Zastavit].

Pokud chcete uložit nastavení automatické úlohy do nové úlohy, klepněte na tlačítko [Uložit]

Date created:
08/27/2013 16:02:30
Last updated:
11/27/2017 03:36:09
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print