1.  
    1. Klepněte na položku [Hlavní dokument].

    2. Vyberte předdefinovaný dokument nebo vytvořte vlastní dokument.

    3. Chcete-li do podavače přidat více dokumentů (podávání více listů), změňte položku [Počet].
    4. Můžete také klepnout na položku Denní pošta a zapnout denní poštu nebo klepnout na položku [Rozšířené] a nastavit položku Nastavení DFC.

    5. Nastavení dokumentu potvrďte klepnutím na tlačítko [OK].
Pokračujte nastavením přílohy.
Date created:
08/29/2013 09:46:39
Last updated:
11/27/2017 03:36:09
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print