1.  
  1. Klepněte na položku [Obálka].

  2. Vyberte předdefinovanou obálku nebo vytvořte vlastní obálku.

   Můžete také klepnout na položku [Použít obálku] a použití obálek vypnout (Vyp.), jestliže chcete vytvořit úlohu bez použití obálek.

  3. Klepnutím na položku [Lepení] můžete funkci zapnout nebo vypnout.

   1. Note

    Obálky jsou ve výchozím nastavení zalepovány.

  4.  Nastavení obálky potvrďte klepnutím na tlačítko [OK].
Pokračujte nastavením hlavního dokumentu.
Date created:
08/28/2013 13:49:15
Last updated:
11/27/2017 03:36:09
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print